Oscarson Advokatbyrå är en kvalificerad affärsjuridisk advokatbyrå som med långvarig och stark förankring i regionen har fått förtroendet att kontinuerligt företräda många företag i nordvästra Skåne. Vi biträder kommuner, organisationer och företag - allt från enmansföretagaren till börsnoterade bolag. Byrån har sin verksamhet i ett geografiskt område med stark utveckling och entreprenörskap. Vår verksamhet präglas av samma inställning

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på bolagsrätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt och tvistlösning.

Vi står för god service och tillgänglighet och är gärna behjälpliga redan på planeringsstadiet– allt för att ge goda råd och undvika framtida tvister. Förebyggande insatser är en lika viktig del av vårt arbete som engagemang när tvist uppstått.

Byrån härstammar från 1955 då advokaten Bengt Holmberg lämnade Möllers Advokatbyrå för att starta egen verksamhet på Järnvägsgatan i Helsingborg. Senare innehavare har varit Bengt Siwe och Christian Rosenberg. Henry Oscarson övertog byrån 2012, som då fick sitt nuvarande namn.