Välkommen till

Vi är en kvalificerad affärsjuridisk advokatbyrå med långvarig och stark förankring i regionen. Vi företräder kommuner, organisationer och företag - allt från familjeföretag och enmansföretagaren till börsnoterade bolag. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på affärsjuridik, arbetsrätt, bolagsrätt, fastighets- och entreprenadrätt och tvistlösning.

Vår långvariga verksamhet i nordvästra Skåne har medfört att vi har många företag som kontinuerligt anlitar oss sedan åtskilliga år tillbaka. Vi strävar efter att tillhandahålla god service och närhet i naturligt umgänge där vi gärna deltar i affärsmässiga diskussioner - allt för att ge goda råd och undvika framtida tvister. Förebyggande insatser kan vara väl så viktiga som ett engagemang när tvist uppstått.Om oss

Byrån härstammar från 1955 då advokaten Bengt Holmberg lämnade Möllers Advokatbyrå (Jean- Paul Möller) för att starta egen verksamhet på Järnvägsgatan 25 i Helsingborg. Byrån kom att bära namnet Bengt Holmbergs Advokatbyrå. Två år senare anställdes Bengt Siwe på advokatbyrån och blev sedermera delägare. Byråns namn blev då Holmberg & Siwe Advokatbyrå. Bengt Holmberg gick ur tiden 1976 och ersattes då av Christian Rosenberg. Efter Rosenbergs inträde som delägare 1980 ändrade byrån namn till Siwe & Rosenberg Advokatbyrå.

I januari 1987 flyttades byråns verksamhet till den nuvarande adressen Thure Röings gata 2 i Helsingborg. Byrån har således endast verkat från två adresser sedan starten 1955.

Bengt Siwe lämnade verksamheten vid millennieskiftet och byrån drevs sedan vidare med Rosenberg som innehavare, med namnet Rosenberg Advokatbyrå. Henry Oscarson anställdes under 2007 och övertog byrån 2012, som då fick sitt nuvarande namn. Verksamheten drevs sedan i samarbete med Christian Rosenberg och Lars Andersson fram till 2016.

Idag drivs byrån fortsatt från Thure Röings gata av Henry Oscarson och en anställd biträdande jurist.Verksamhetsområden

  • Affärsjuridik och bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser och generationsskiften
  • Fastighets-, hyres- och entreprenadjuridik
  • Arbetsrätt
  • Tvister och skiljemannauppdrag

Byrån har sin verksamhet i ett geografiskt område med stark utveckling och entreprenörskap. Våra jurister präglas av samma inställning.Utbildning

Våra jurister anlitas regelbundet för internutbildning, seminarier och föreläsningar. Kontakta oss för ett skräddarsytt innehåll för ditt företags medarbetare.Medarbetare

Våra jurister har bred erfarenhet inom byråns olika verksamhetsområden.

Henry Oscarson

ADVOKAT

Verksamhetsinriktning:

Affärsjuridik och bolagsrätt
Fastighets-, hyres- och entreprenadjuridik
Tvister och skiljemannauppdrag
Styrelseuppdrag

Utbildning:
Lunds universitet (jur. kand. 2004)

Yrkeserfarenhet:
Lunds tingsrätt, tingsnotarie 2005-2007
Rosenberg Advokatbyrå 2007- 2013
Oscarson Advokatbyrå 2014-
Styrelsearbete

Språk: Engelska

Louise Nilsson

BITRÄDANDE JURIST

Verksamhetsinriktning:

Affärsjuridik och bolagsrätt
Arbetsrätt
Kommersiella tvister

Utbildning:
Lunds universitet (jur.kand. 2004)

Yrkeserfarenhet:
Advokatgruppen i Lund AB, biträdande jurist 2004-2005
Lunds tingsrätt, tingsnotarie 2005-2007
Halmstad tingsrätt, tingsnotarie 2008-2009
Högskolan i Halmstad, universitetsadjunkt i juridik, inriktning arbetsrätt 2009-
Oscarson Advokatbyrå, biträdande jurist 2016-

Språk: Engelska

Kontakt

Vårt kontor ligger i centrala Helsingborg, på Thure Röings gata 2, med utsikt över stadsparken.