Kontakt

Oscarson Advokatbyrå AB
Bergaliden 11 Ingång J
252 23 Helsingborg
Tel: +46(0)42-12 63 50
E-post: henry@oadv.se
E-post: louise@oadv.se

Bankgiro 105-7686 · Bankgiro klientmedel 105-7702 · Org nr 556904-3580

Konsumenttvistnämnd

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående
tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning.
Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.