Henry Oscarson

Telefon: 0702-66 82 43

E-post: henry@oadv.se

Utbildning:

Lunds universitet (jur. kand. 2004)

Yrkeserfarenhet:

Lunds tingsrätt, tingsnotarie 2005-2007

Rosenberg Advokatbyrå 2007- 2012

Oscarson Advokatbyrå 2012-

Styrelsearbete