Verksamhetsområden

Affärsjuridik

Bolagsrätt

Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt

Arbetsrätt

Vi är även specialicerade på tvister, såväl vid allmän domstol som skiljeförfaranden, där vi företräder både företag och privatpersoner.