Affärsjuridik

Byrån hjälper dig och ditt företag med alla juridiska frågor du kommer i kontakt med i verksamheten, såsom upprättandet av avtal, offentliga upphandlingar, arbetsrätten, företagsöverlåtelser m.m.

Entreprenadrätt

Vi är en av få byråer i Nordvästra Skåne som har specialiserat oss på entreprenadrätt. Vi hanterar alla de frågor som präglar processen, såväl på planeringsstadiet som under utförande.

Tvistlösning

Om tvist uppstår, företräder vi dig eller ditt företag vid såväl förhandlingar mellan parterna,
i domstol som i skiljenämnd.

Utbildning

Vi anlitas regelbundet för internutbildning, seminarier och föreläsningar. Kontakta oss för ett skräddarsytt innehåll för ditt företags medarbetare.