Oscarson Advokatbyrå är en kvalificerad affärsjuridisk advokatbyrå som med långvarig och stark förankring i regionen har fått förtroendet att kontinuerligt företräda många företag i nordvästra Skåne. Vi biträder kommuner, organisationer och företag - allt från enmansföretagaren till börsnoterade bolag. Byrån har sin verksamhet i ett geografiskt område med stark utveckling och entreprenörskap. Vår verksamhet präglas av samma inställning

Vi står för god service och tillgänglighet och är gärna behjälpliga redan på planeringsstadiet– allt för att ge goda råd och undvika framtida tvister. Förebyggande insatser är en lika viktig del av vårt arbete som engagemang när tvist uppstått.

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på bolagsrätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt och tvistlösning.